Wartosci bezpieczenstwa wedlug prof jozefa kukulki

Urządzenia dedykowane do robót w przestrzeni zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek produkt, przeznaczony do wprowadzania w powierzchniach zagrożenia wybuchem.

Jest wiele norm związanych z ostatnią informacją, która daje szczegółowe wymagania jeżeli idzie o jedno produkty. Natomiast warunki, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią być przedmiotem regulacji wewnętrznych obowiązujących w jednych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą lecz być sprzeczne z zasadą, a nie mogą podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i doświadczyć procedurę oceny zgód z aktywnym udziałem wybranej firmy notyfikowanej. Na początku XX wieku, kiedy w kopalniach węgla nie przywiązywano wysokiego miejsca do korzystania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło a do wielu pożarów oraz eksplozji, których przyczyną były oleje palne i wysyłający się metan. Jako, że potrzeba jest matką wynalazków, toż po wielu przypadkach zastosowano nowe ludzie olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład ważny stanowi drinku z wielu potwierdzeń, że traktowanie się do szerokich wartości, związanych z towarami w strefie zagrożenia początkiem jest istotnym obowiązkiem każdego właściciele oraz człowieka. Wada tego celu powoduje zarówno obrazy w ludziach, jak i materialne. ATEKS, jak zapewnia jego definicja, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian posiadającym na punktu likwidację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Dostosowywanie się do powszechnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest główną zasadą zachowania życia. Choć wypadki wydają sprowadzać się rzadko, to przecież głównymi przyczynami zawsze są chęci szybkiego skończenia pracy, nieużywanie się do norm etc. Dopasowywanie się do woli ATEX i zasad spośród nią podporządkowanych jest podstawowym wymogiem dla sektora produkcyjnego i wydobywczego oraz usług związanych ze dziedziną zagrożenia wybuchem ( w ostatnim dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie tylko odnoś się do stosowania materiałów z dobrymi normami, ale przemyśl następstwa swoich decyzji!