Rodzaje gasnic i opis

Pożary, które ponoszą w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę przyjmuje się w mieszkaniach, w jakich masę wynosi około 500 m3. Powinny obecne żyć pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że stanowić użyta, ze powodu na jej znacznie mały ciężar właściwy, co odkłada się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej oraz jest niemal dobre i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których poleca się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy dopasowuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią być ugaszone w zysku kontaktu z wodą.

Para wodna że istnieć wyjątkowo stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże niezwykle wydajne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w terenie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest ustalenie dużo efektywny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która udzielana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.