Instytut psychiatrii jozefow

Samą z głównych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest spotykający się obecnie w Stolicy, otwarty w 1951 roku z przyczyny grup psychiatrów i neurobiologów, w tym wysokiego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w charakterze badań naukowych i ćwiczeń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne pytania w kierunku psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w mocy kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w aspekcie tych rzeczy (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), ćwiczenia i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki i Pomagania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują przyjazne także dużo delikatne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i zarządzane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z poważnymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a tenże budynek wymaga kapitalnego remontu, na jaki brakuje środków. Mała część łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych i zapewnienia komfortowych warunków leczonym to zaledwie część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik pozostaje kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć prawdopodobnie, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać leki na remont i Instytut będzie mógł kontynuować swoją misję leczenia od wstępu do kraju.